تقویم آموزشی

نام سمینار /دوره آموزشی روز برگزاری تاریخ برگزاری مدت زمان نام شهر / شرکت /سازمان
ایجاد انگیزه در کارمندان دوشنبه و سه شنبه 1403/02/03 16 ساعت استان یزد ( شهر اردکان ) - مجتمع صنعتی و معدنی چادر ملو
اصول و فنون مذاکره شنبه و یکشنبه 1403/02/01 16 ساعت استان یزد ( شهر اردکان ) - مجتمع صنعتی و معدنی چادر ملو
کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری یکشنبه و دوشنبه 1402/03/07 16 ساعت تهران - شرکت پرشیا خودرو
کارگاه آموزشی علم و هنر مذاکره چهارشنبه و پنج شنبه 1402/03/03 16 ساعت کرمان - شهر سیرجان - شرکت آهن و فولاد گل گهر
کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری شنبه و یکشنبه 1402/02/23 16 ساعت تهران - آکادمی توف - ایران / آلمان
کارگاه آموزشی آداب معاشرت در شغل حراست و انتظامات چهارشنبه و پنج شنبه 1402/02/06 16 ساعت استان یزد - شهر اردکان - مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو
کارگاه آموزشی علم و هنر مذاکره چهارشنبه و پنج شنبه 1402/01/29 16 ساعت گیلان - بندرانزلی - شرکت لاکسیم
اصول و فنون مذاکرات تجاری چهارشنبه 1396/04/28 4 ساعت تهران - اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران
اصول و فنون مذاکرات تجاری شنبه 1396/04/24 4 ساعت تهران - اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران
مهارت های ارتباطی در محیط کار پنج شنبه 1396/04/22 8 ساعت تهران - شرکت ورانگر پیشرو

Pages