تقویم آموزشی

نام سمینار /دوره آموزشی روز برگزاری تاریخ برگزاری مدت زمان نام شهر / شرکت /سازمان
اصول و فنون مذاکرات تجاری چهارشنبه 1396/04/28 4 ساعت تهران - اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران
اصول و فنون مذاکرات تجاری شنبه 1396/04/24 4 ساعت تهران - اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران
مهارت های ارتباطی در محیط کار پنج شنبه 1396/04/22 8 ساعت تهران - شرکت ورانگر پیشرو
CRM سه شنبه 1396/04/20 8 ساعت تهران - پارچین - صنایع جنگ افزارسازی شهید همدانی
اصول و فنون مذاکرات تجاری دوشنبه 1396/04/19 4 ساعت تهران - اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران
اصول و فنون مذاکرات تجاری شنبه 1396/04/17 4 ساعت تهران - اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران
تکنیک های فروش حرفه ای پنج شنبه 1396/04/15 8 ساعت بیرجند - سالن همایش هتل سپهر بیرجند
ارتباط موثر در بازاریابی و فروش چهارشنبه 1396/04/14 8 ساعت تهران - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری پنج شنبه 1396/04/01 8 ساعت تهران - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تکنیک های بازاریابی مدرن سه شنبه 1395/09/30 8 ساعت تهران - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

Pages