تقویم آموزشی

نام سمینار /دوره آموزشی روز برگزاری تاریخ برگزاری مدت زمان نام شهر / شرکت /سازمان
"مهارت های ارتباطی در شغل نگهبانی ، حراست و حفاظت فیزیکی " شنبه 1395/09/13 8 ساعت ساوه - شرکت عالیفرد
مهارت های ارتباطی در فروش یکشنبه 1395/08/09 8 ساعت تهران - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مهارت های ارتباطی در فروش شنبه 1395/08/08 8 ساعت تهران - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
برنامه ریزی بازاریابی و فروش جمعه 1395/08/07 8 ساعت تهران - شرکت گلرنگ
اصول و فنون مذاکره سه شنبه 1395/08/04 4 ساعت تهران - شرکت مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران
اصول و فنون مذاکره دوشنبه 1395/08/03 4 ساعت تهران - شرکت مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران
مهندسی و مهارت های فروش پنج شنبه 1395/07/29 8 ساعت تهران - شرکت مپنا بویلر
ارتباطات در صنعت توریسم چهارشنبه 1395/07/21 4 ساعت گرجستان - تفلیس - هتل بین المللی رادیسون بلو
ارتباطات در صنعت توریسم سه شنبه 1395/07/20 4 ساعت گرجستان - تفلیس - هتل بین المللی رادیسون بلو
تکنیک های بازاریابی مدرن شنبه 1395/07/17 8 ساعت تهران - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

Pages