تقویم آموزشی

نام سمینار /دوره آموزشی روز برگزاری تاریخ برگزاری مدت زمان نام شهر / شرکت /سازمان
مهارت های کاربردی مسئولان دفاتر مدیران شنبه 1395/02/25 8 ساعت تهران - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
اصول و فنون مذاکره سه شنبه 1395/02/21 4 ساعت تهران - صنایع شیمیایی پارچین
کنفرانس بین المللی خرده فروشی چهارشنبه 1395/02/15 8 ساعت ترکیه - استانبول
تکنیک های موثر کسب رضایت مشتری چهارشنبه 1395/02/08 4 ساعت تهران - شرکت سایپا یدک

Pages