خدمات آموزشی


دوره ها و سمينار هاي قابل اجرا :

1- فروش و فروشندگي حرفه اي ( ارتقاء مهارت های فروش )

2- مهندسي فروش نوين

3- اصول ، فنون و هنر مذاكره ( حضوري و تلفني )

4- تكنيك هاي افزايش فروش و متقاعد کردن مشتریان

5- تكنيك هاي موثر کسب رضايت مشتري

6- مهارتها و ويژگيهاي رؤساي دفاتر مديران ( منشي گري مدرن )

7- روابط عمومي موثر در شغل نگهباني و حراست

8- ارتباط موثر در بازار يابي و فروش

9- مهارتهاي ارتباطي و برقراري ارتباط موثر در سازمان ها

10- علوم رفتاري در سازمان ها

11- بازاريابي و فروش مويرگي

12- مديريت ارتباط با مشتريان – CRM

13- فروشندگي در فروشگاههاي زنجيره اي ( صنعت خرده فروشي )

14- اصول بازاريابي مدرن

15- روانشناسي برخورد و تكريم ارباب رجوع

16- روانشناسی فروش

17- فن بیان و سخنوری

18- توانمندی فردی در زندگی شخصی و شغلی ( انگیزشی )