منابع آموزشی

Welcome to meshkilearning.com

Welcome to meshkilearning.com Welcome to meshkilearning.com Welcome to meshkilearning.com 

منبع ۲

اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها، (به انگلیسی: International Bureau of Weights and Measures)، (به زبان فرانسه:Bureau international des poids et mesures)، یکی از سه سازمانی است که برای نگهداری از سیستم استاندارد بین‌المللی یکاها (SI) پایه‌گذاری شده‌اند.

این سازمان که معمولاً با اختصار فرانسوی آن، BIPM، شناخته می‌شود، در سال ۱۸۷۵ و پس از امضای پیمان متر، ایجاد شد.[۱]

منبع ۱

The International Bureau of Weights and Measures (French: Bureau international des poids et mesures), is an international standards organisation, one of three such organisations established to maintain the International System of Units (SI) under the terms of